NATUUR op de Heksenplas

Biodiversiteit

"Motocrosscircuits veranderen het karakter van een terrein van een probleem in het leefmilieu in een bron van zowel omgeving/leefmilieu en samenleving." Deze voor velen verassende conclusie presenteerde de Zweedse deskundige op het gebied van biodiversiteit, professor Ryrholm, op een door de KNMV in november 2016 georganiseerd symposium met als titel "Biodiversiteit op motorsportlocaties". 

Samen met de KNMV, overheden en organisaties actief op natuur- en milieugebied zullen de clubs/verenigingen een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van het milieu op en rond de motorsportaccomodaties.


Natuurbeleid op en rond "de Heksenplas"