Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

Alle leden nodigen wij graag uit voor de Algemene LedenVergadering op donderdag 24 januari 2019 in zaal FF naar Steef (Dorpsstraat 1 in Hummelo).

Net als andere jaren de mogelijkheid om te horen over de plannen van de TCD en om daar over meer te praten. En dat kan allerhande onderwerpen betreffen, zoals circuit, vrijwilligersbeleid, clubgebouw, kantine, kentekens, jeugd op de grote baan, geluidsnorm, lidmaatschap, klassements-trainingen, dagkaarten, etc. etc.

De vergadering begint om 20.00 uur, u bent vanaf 19.30 uur welkom. En net als in de afgelopen jaren zal u van een natje en droogje worden voorzien (alleen daarom al mag u deze gezellige avond niet missen ....).


De (concept)agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen/terugblik
3. Ingekomen stukken en notulen
4. Jaarverslag secretaris
5. FinanciŽn (jaarrekening/kascontrole)
6. Tarieven 2019/2020
7. Programma 2019
8. Circuit
PAUZE
9. ContinuÔteit / Beleid / Plannen
10. Commissies en bestuur (*)
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Hans Jordens is aftredend en herkiesbaar